AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (a) Cho gang tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

  (b) Cho Fe tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3.

  (c) Cho Al tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm HCl và CuSO4.

  (d) Cho Fe tác dung với dung dịch Cu(NO3)2.

  (e) Cho Al và Fe tác dụng với khí Cl2 khô.

  Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có hiện tượng ăn mòn điện hóa học là 

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 5
  • D. 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>