AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (a) Sục khí CH3NH2 vào dung dịch CH3COOH.

  (b) Đun nóng tinh bột trong dung dịch H2SO4 loãng.

  (c) Sục khí H2 vào nồi kín chứa triolein (xúc tác Ni), đun nóng.

  (d) Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin.

  (e) Cho dung dịch HCl vào dung dịch axit glutamic.

  (g) Cho dung dịch metyl fomat vào dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng.

  Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là: 

  • A. 5
  • B. 4
  • C. 6.       
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>