RANDOM
 • Câu hỏi:

  Tính chất của hệ điều hành MS-DOS là

  • A. Là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng
  • B. Giao tiếp với hệ điều hành thông qua bảng chọn
  • C. Là hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng
  • D. Là hệ điều hành mã nguồn mở

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA