YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo em hệ điều hành nào được sử dụng miễn phí trong các hệ điều hành dưới đây?

  • A. MS-DOS
  • B. WINDOWS XP
  • C. LINUX (UBUNTU)
  • D. Tất cả ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA