YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhược điểm của hệ điều hành UNIX là:

  • A. Là hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng
  • B. Không có khả năng làm việc trong môi trường mạng
  • C. Các phiên bản không có tính kế thừa và đồng bộ
  • D. Có tính mở rất cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhược điểm của hệ điều hành UNIX là: Các phiên bản không có tính kế thừa và đồng bộ

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 11808

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA