• Câu hỏi:

  Nhược điểm của hệ điều hành UNIX là:

  • A. Là hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng
  • B. Không có khả năng làm việc trong môi trường mạng
  • C. Các phiên bản không có tính kế thừa và đồng bộ
  • D. Có tính mở rất cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC