• Câu hỏi:

  Hệ điều hành mạng là:

  • A. Phần mềm tiện ích
  • B. Hệ điều hành có thêm chức năng phục vụ việc quản lý mạng, kết nối mạng toàn cầu Internet
  • C. Dễ sử dụng và giao diện đẹp
  • D. Cả 3 phát biểu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC