YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thực vật thay đổi như thế nào? 

  • A. Từ Đông sang Tây
  • B. Từ Bắc xuống Nam
  • C. Từ Tây sang Đông
  • D. Tây Bắc Đông Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 24123

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON