YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kinh tế Đông Âu như thế nào? 

  • A. Công nghiệp phát triển, nông nghiệp chưa phát triển
  • B. Công nghiệp phát triển chậm, nông nghiệp phát triển theo qui mô lớn
  • C. Công nghiệp khá phát triển, nông nghiệp chậm phát triển
  • D. Công nghiệp khá phát triển, nông nghiệp phát triển theo qui mô lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24124

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON