YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kinh tế Đông Âu như thế nào? 

  • A. Công nghiệp phát triển, nông nghiệp chưa phát triển
  • B. Công nghiệp phát triển chậm, nông nghiệp phát triển theo qui mô lớn
  • C. Công nghiệp khá phát triển, nông nghiệp chậm phát triển
  • D. Công nghiệp khá phát triển, nông nghiệp phát triển theo qui mô lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 24124

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON