YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Địa hình chủ yếu ở Đông Âu là bao nhiêu? Chiếm bao nhiêu % diện tích.

  • A. Đồng bằng, 1/3%
  • B. Đồng bằng, 1/2%
  • C. Đồi núi chiếm 1/2%
  • D. Đồi núi chiếm 1/3 %

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24118

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF