YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.

  (II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

  (III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.

  (IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.

  (V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.

  (VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

  Các thí nghiệm đều tạo ra NaOH là 

  • A. I, II và III. 
  • B. II, V và VI. 
  • C. II, III và VI. 
  • D. I, IV và V.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79506

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON