• Câu hỏi:

  Thức ăn tự nhiên trực tiếp của cá là:

  • A. Thực vật phù du , muối dinh dưỡng hòa tan, ốc
  • B. Vi khuẩn, mùn đáy , trứng kiến
  • C. Động vật phù du , cơm , cám Cám viên,
  • D. Thực vật bậc cao, con chân kiếm ,con sò , động vật đáy 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Thực vật bậc cao, con chân kiếm ,con sò , động vật đáy 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC