YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi là :

  • A. Thức ăn chăm sóc , quản lý . 
  • B. Thức ăn,chăm sóc, quản lý , môi trường sống
  • C. Chăm sóc quản lý, môi trường sống 
  • D. Thức ăn môi trường sống, quản lý

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Thức ăn,chăm sóc, quản lý , môi trường sống

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 14593

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON