• Câu hỏi:

  Lai giống thuần chủng nhằm mục đích:

  • A.  Phát triển số lượng, duy trì củng cố nâng cao chất lượng giống
  • B. Làm thay đổi đặc tính di truyền, sử dụng ưu thế lai
  • C. Tạo con lai mang tính di truyền mới tốt hơn bố mẹ
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

   Phát triển số lượng, duy trì củng cố nâng cao chất lượng giống

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC