RANDOM
 • Câu hỏi:

  Thông tin nào đây là sai khi nói về các quỹ đạo dừng ? 

  • A. Quỹ đạo có bán kính r0 ứng với mức năng lượng thấp nhất. 
  • B. Quỹ đạo M có bán kính 9r0.
  • C. Quỹ đạo O có bán kính 36r0
  • D. Không có quỹ đạo nào có bán kính 8r0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA