• Câu hỏi:

  Thổi rất chậm 2,24 lít (đktc) một hỗn hợp khí gồm CO và H2 qua một ống sứ đựng hỗn hợp Al2O3, CuO, Fe3O4, Fe2O3 có khối lượng là 24 gam dư đang được đun nóng. Sau khi kết thúc phản ứng khối lượng chất rắn còn lại trong ống sứ là:

  • A. 22,4 gam
  • B. 11,2 gam
  • C. 20,8 gam
  • D. 16,8 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(n_{hh \ (CO + H_{2})} = \frac{2,24}{22,4} = 0,1 \ mol\)
  Thực chất phản ứng khử các oxit là:
  CO + O → CO2
  H2 + O → H2O
  Vậy: \(n_{O}=n_{CO}+n_{H_{2}} = 0,1 \ mol\)
  Khối lượng chất rắn còn lại trong ống sứ là: 24 - 1,6 = 22,4 gam. 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC