ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 15,68 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn bộ X tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y bằng dung dịch HNO3 loãng (dư) được 8,96 lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất, (đktc)). Thành phần phần trăm thể tích khí CO trong X là

  • A. 57,15%. 
  • B. 14,28%. 
  • C. 28,57%.   
  • D. 18,42%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  C + H2O → CO + H2

  x………………..x…….x

  C + 2H2O →  CO2 + 2H2

  y………………y………2y

  →  nX = 2x + 3y = 0,7 (1)

  Bảo toàn electron: 2nCO + 2nH2 = 3nNO

  →  2x + 2(x + 2y) = 0,4.3 (2)

  Từ (1) và (2) →  x = 0,2 và y = 0,1

  →  %V CO = 0,2/0,7 = 28,57%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116967

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON