YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các phản ứng hóa học sau phản ứng nào không đúng?

  • A. SiO+ 4HCl → SiCl+ 2H2O
  • B. SiO+ 2NaOH → Na2SiO+ H2O
  • C. SiO+ 2C → Si + 2CO
  • D. SiO+ 2Mg → 2MgO + Si

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  SiO2 không tác dụng được với HCl

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10534

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON