ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở nhiệt độ cao, cacbon monooxit (CO) có thể khử tất cả các oxit trong dãy nào sau đây ?

  • A.

   CaO, CuO, ZnO, Fe3O4.

  • B.

   CuO, FeO, PbO, Fe3O4.

  • C.

   MgO, Fe3O4, CuO, PbO.

  • D. CuO, FeO, Al2O3, Fe2O3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CO khử được các oxit của kim loại sau Al

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116962

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON