ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phản ứng nào sau đây không xảy ra ?

  • A.

   CO+ dung dịch BaCl2

  • B.

   SO2 + CaCO3 (trong dung dịch)

  • C.

   CO2 + dung dịch Na2CO3

  • D. CO2 + dung dịch NaClO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khí CO2 không phản ứng với dung dịch BaCl2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116955

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON