ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệt phân hoàn toàn 25,9 gam muối hidrocacbonat của một kim loại R có hóa trị II không đổi. Khí thoát ra được hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa. Kim loại R là

  • A. Cu   
  • B. Mg  
  • C. Ba   
  • D. Ca.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  R(HCO3)2 → 2CaCO3

  0,1        ←        0,2 (mol)

  ⇒ R(HCO3)2 = 25,9 : 0,1 = 259 ⇒ R = 137 (Ba)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116965

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON