AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The villagers are interested in  ______ natural resources but they don’t know how to do so.

  • A. to conserve
  • B. conserve
  • C. conserving
  • D. conserved

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>