YOMEDIA
 • Choose the best option to complete these following sentences.

  Câu hỏi:

  If you don’t pay the bill within two weeks, electricity will be _________.

  • A. turn off
  • B. come off
  • C. cut off
  • D. take off

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA