AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The patient recovered more rapidly than expected.

   

  • A. The patient didn't recover as fast as expected.
  • B. The patient made a more rapid recovery than expected.
  • C. The patient recovered more slowly than expected.
  • D. The patient didn't get well as expected.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>