• Câu hỏi:

  Jim came down with flu and had to stay in. 

  • A. Jim came down and then had to stay home with flu.
  • B. Jim had to stay home because he had flu.
  • C. Jim had to stay home in case he caught flu.
  • D. Jim came down to stay with flu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC