AMBIENT
 • Câu hỏi:

  It's high time the children went to bed.

  • A. The children went to bed late.
  • B. The children went to bed because of the high time.
  • C. It's too late for the children to go to bed.
  • D. It's time for the children to go to bed.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>