AMBIENT
 • Câu hỏi:

  On their trip to Newcastle, John and Bill took turn driving.

  • A. The boys took a wrong turn during the trip.
  • B. The boys divided the driving time.
  • C. Bill did most of the driving during the trip.
  • D. John drove Bill to Newcastle.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>