ADMICRO
VIDEO
 • Exercise 2: Choose the sentence - a, b, c or d - which is closest in meaning to the printed one.

  Câu hỏi:

  Sam emphasized the importance of being thoughtful toward one another.

  • A. Sam said that people should not talk too much.
  • B. Sam said that people should not be too serious.
  • C. Sam said that people should consider the feelings of others.
  • D. Sam said that people should discuss intellectual topics.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4044

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON