YOMEDIA
ZUNIA12
 • Exercise 2: Choose the sentence - a, b, c or d - which is closest in meaning to the printed one.

  Câu hỏi:

  Sam emphasized the importance of being thoughtful toward one another.

  • A. Sam said that people should not talk too much.
  • B. Sam said that people should not be too serious.
  • C. Sam said that people should consider the feelings of others.
  • D. Sam said that people should discuss intellectual topics.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4044

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF