AMBIENT
 • Câu hỏi:

  We are now completely out of thermal socks.

   

  • A. There is one pair of thermal socks left.
  • B. There isn't any pair of thermal socks left.
  • C. We no longer wear thermal socks.
  • D. We don't sell thermal socks.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>