AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thế nào là thụ tinh ngoài?

  • A. Là hiện tượng thụ tinh xảy ra bên ngoài cơ thể con vật.
  • B. Là hiện tượng thụ tinh xảy ra bên trong cơ thể con vật.
  • C. Là hiện tượng đẻ trứng trong nước.
  • D. Là hiện tượng con đực bơi theo sau con cái.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>