AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao nói cá chép là động vật biến nhiệt?

  • A. Vì chúng có nhiệt độ cơ thể ổn định, không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.
  • B. Vì chúng có nhiệt độ cơ thể không ổn định, phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.
  • C. Vì chúng ăn tạp.
  • D. Vì chúng ưa các vùng nước lặng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>