ADMICRO
VIDEO
 • Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

  Câu hỏi:

  The first wave of urban _______ took place in more developed countries, especially in Europe and North America.

  • A. migration
  • B. immigration
  • C. emigration
  • D. evacuation

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 112389

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON