• Câu hỏi:

  The film ­­_______ by the time we ­­_______ to the cinema.

  • A. already began/ had got
  • B. already began/ got
  • C. had already begun/ got
  • D. have already begun/ got

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC