AMBIENT
 • Câu hỏi:

  She usually drinks a glass of milk before going to bed every night.

  • A. She gets accustomed to a glass of milk before going to bed every night.
  • B. She is used to going to bed before drinking a glass of milk every night.
  • C. She used to drink a glass of milk before going to bed every night.
  • D. She is used to drinking a glass of milk before going to bed every night.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA