• Câu hỏi:

  Which of the following is NOT TRUE?

  • A. Solar energy was used to heat water.
  • B. The villagers used to live in conditions without running water.
  • C. A pipeline was built to carry clean water to homes.
  • D. It took a lot of time to take water home from the well.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC