ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The farmers had poor crops last year because the flood.

  • A. The farmers
  • B. had
  • C. poor crops
  • D. because

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  because --> because of

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25083

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF