ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Some plants and animals are referred to as __________organisms because they are extremely small.

  • A. youngest
  • B. big
  • C. tiny
  • D. tin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  tiny: nhỏ bé

  Một số động thực vật được gọi là sinh vật phù du vì chúng thực sự rất nhỏ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25052

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF