ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Some tiny organisms are ___________ along by the currents.

  • A. taken
  • B. flowed
  • C. carried 
  • D. moved

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Một số sinh vật phù du được mang đi theo dòng chảy.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25016

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON