YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thân mềm nào KHÔNG có vỏ cứng bảo vệ ngoài cơ thể 

  • A.
  • B. Ốc sên
  • C. Bạch tuộc 
  • D. Ốc vặn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bạch tuộc không có vỏ cứng bảo vệ ngoài cơ thể, chúng tự vệ bằng cách phun mực hay ngụy trang.

  → Đáp án: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134082

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON