YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ở thân mềm, hạch thần kinh phát triển nhất là 

  • A. Hạch lưng
  • B. Hạch bụng
  • C. Hạch não 
  • D. Hạch hầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hệ thần kinh của Thân mềm phát triển và tập trung hơn Giun đốt, hạch não phát triển.

  → Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134081

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF