YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thân mềm nào gây hại cho con người 

  • A.
  • B. Mực
  • C. Ốc vặn 
  • D. Ốc sên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ốc sên ăn thực vật và có hại cho cây trồng của con người.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134080

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF