• Câu hỏi:

  Tập nghiệm \(S\) của phương trình \(2x + \frac{3}{{x - 1}} = \frac{{3x}}{{x - 1}}\) là:

  • A. \(S = \left\{ {1;\frac{3}{2}} \right\}.\)
  • B. \(S = \left\{ 1 \right\}.\)
  • C. \(S = \left\{ {\frac{3}{2}} \right\}.\)
  • D. \(S = \mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điều kiện \(x\not  = 1.\)

  Khi đó phương trình \( \Leftrightarrow 2x + \frac{3}{{x - 1}} = \frac{{3x}}{{x - 1}} \Leftrightarrow 2x = \frac{{3\left( {x - 1} \right)}}{{x - 1}} \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}\) thỏa điều kiện

  \( \Rightarrow S = \left\{ {\frac{3}{2}} \right\}.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC