• Câu hỏi:

  Phương trình \(\left| {2x - 4} \right| + \left| {x - 1} \right| = 0\) có bao nhiêu nghiệm?

  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. Vô số.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có \(\left\{ \begin{array}{l}\left| {2x - 4} \right| \ge 0\\\left| {x - 1} \right| \ge 0\end{array} \right. \Rightarrow \left| {2x - 4} \right| + \left| {x - 1} \right| \ge 0\).

  Dấu \('' = ''\) xảy ra khi và chỉ khi \(\left\{ \begin{array}{l}\left| {2x - 4} \right| = 0\\\left| {x - 1} \right| = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 2\\x = 1\end{array} \right. \Leftrightarrow x \in \emptyset \).

  Vậy phương trình đã cho vô nghiệm. 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC