ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Tập hợp các điểm cách đều đường thẳng d cho trước là

  • A. Đường thẳng song song với d và cách d một khoảng không đổi
  • B. Cung chứa góc 900 dựng trên đoạn thẳng AB bất kì trên d
  • C. Hai đường thẳng song song với d và cách d một khoảng không đổi
  • D. Đường tròn tiếp xúc với d

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đây là bài toán quỹ tích cơ bản

  d1,d2 là quỹ tích tất cả các điểm cách đều đường thẳng d cho trước với một khoảng cách không đổi.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE