ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho đường thẳng d,một điểm C nằm ngoài đường thẳng d và cách d một khoảng là 5cm. Tập hợp các điểm trên d cách C một khoảng là 6cm là

  • A. Hai điểm trên d cách C một khoảng 6cm
  • B. Không có điểm nào
  • C. Là đường thẳng d
  • D. Một điểm trên d cách C một khoảng 6cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kẻ CK vuông góc với d (K thuộc d) khi đó CK=5cm

  Vì 6>5 nên đường tròn tâm C bán kính 6cm cắt d tại I và J, nên CI=CJ=6cm

  Đây là hai điểm thỏa yêu cầu bài toán

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE