AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là

  • A. Cải tạo tự nhiên làm mất cân bằng sinh thái.
  • B. Phá huỷ thảm thực vật, gây ra nhiều hậu quả xấu.
  • C. Gây ô nhiễm môi trường.
  • D. Làm giảm lượng nước gây khô hạn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA