AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở xã hội nông nghiệp do con người hoạt động trồng trọt và chăn nuôi đã

  • A. Chặt phá và đốt rừng lấy đất canh tác.
  • B. Chặt phá rừng lấy đất chăn thả gia súc.
  • C. Đốt rừng lấy đất trồng trọt.
  • D. Chặt phá và đốt rừng lấy đất canh tác, chăn thả gia súc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>