AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở xã hội nông nghiệp hoạt động cày xới đất canh tác làm thay đổi đất và nước tầng mặt nên

  • A. Đất bị khô cằn
  • B. Đất giảm độ màu mỡ
  • C. Đất khô cằn và suy giảm độ màu mỡ.
  • D. Xói mòn đất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>