ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Susan and Mike came to work _______ bus yesterday.

  • A. at
  • B. on
  • C. in
  • D. by

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dịch nghĩa: Susan và Mike đến làm việc bằng xe buýt ngày hôm qua.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 177740

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON