ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  I saw your parents _______ a car yesterday evening.

  • A. at
  • B. on
  • C. in
  • D. by

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dịch nghĩa: Tôi đã nhìn thấy bố mẹ của bạn trong một chiếc xe tối hôm qua.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 177739

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON