ADMICRO
VIDEO
 • Choose A, B, C or D to complete the following sentences

  Câu hỏi:

  Last summer we went to Russia _______ the ferry. It was wonderful.

  • A. at
  • B. on
  • C. in
  • D. by

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dịch nghĩa: Mùa hè năm ngoái chúng tôi đã đến Nga bằng phà. Thật tuyệt.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 177738

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON